Dịch vụ

Đăng ký doanh nghiệp

Tại DKAL, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề pháp lý doanh nghiệp, từ thành lập mới các doanh nghiệp, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp (doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nhượng quyền thương mại và văn phòng đại diện/ chi nhánh, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình đăng ký hoạt động và xin các loại giấy phép cần thiết để hoạt động tại Việt Nam.

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm:

  • Tư vấn các mô hình doanh nghiệp với các phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi mô hình giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hình thức công ty cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.
  • Tư vấn thủ tục và các tài liệu chuẩn bị để thành lập công ty, văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty, các điều kiện cần đáp ứng đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện.
  • Soạn thảo tài liệu, như điều lệ công ty, hợp đồng liên doanh, hợp đồng thương mại, đại diện cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác.
  • Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư.
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về các chính sách quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật;
  • Tư vấn về các thủ tục thuế và bảo hiểm.