Dịch vụ

Đăng ký giao dịch sở hữu trí tuệ

Đội ngũ DKAL bao gồm các luật sư và chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bên cạnh việc tư vấn khách hàng sử dụng và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, kí kết hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiến hành đăng ký các giao dịch liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan chức năng để ghi nhận các giao dịch bao gồm:

  • Nhượng quyền thương mại
  • Hợp đồng li xăng
  • Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ