Dịch vụ

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyên sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Nhãn hiệu
  • Bản quyền tác giả và các quyền liên quan
  • Sáng chế
  • Giải pháp hữu ích
  • Kiểu dáng công nghiệp
  • Chỉ dẫn địa lý
  • Bí mật kinh doanh

Các luật sư và chuyên gia tại DKAL sẽ giúp khách hàng thực hiện từ việc lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp, tra cứu đánh giá khả năng đăng ký, chuẩn bị tài liệu nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, theo dõi và thường xuyên báo cáo tiến trình đơn cho khách hàng kể từ lúc nộp đơn đến lúc được cấp bằng bảo hộ.