Dịch vụ

Dịch vụ tên miền, mã số, mã vạch

Tại DKAL, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đăng ký tên miền com.vn,.vn. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng tra cứu khả năng đăng ký tên miền, lựa chọn tên miền phù hợp, chuẩn bị tài liệu đăng ký tên miền, gia hạn tên miền. Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hoá. Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép, đại diện khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch.