Nguyễn Giang Tú

Nguyễn Giang Tú

Chuyên gia

Lĩnh vực hoạt động: Sáng chế và xử lý xâm phạm.

Ông Nguyễn Giang Tú là chuyên gia về xử lý xâm phạm và tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại DKAL. Trước khi gia nhập đội ngũ DKAL, ông Tú có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty máy tính và xuất nhập khẩu với vai trò là chuyên gia giám sát thị trường và phụ trách giao dịch. Với kinh nghiệm và kiến thức tích tuỹ từ nhiều năm làm việc, ông Nguyễn Giang Tú là một chuyên gia hàng đầu tại DKAL phụ trách ban xử lý xâm phạm và cạnh tranh không lành mạnh, tư vấn và soạn thảo các tài liệu trong quá trình xử lí xâm phạm để gửi tới các cơ quan chức năng và các bên liên quan.

Lĩnh vực hoạt động: Sở hữu trí tuệ; Công nghệ thông tin

Trình độ học vấn:

– Học viện Ngân hàng (2006)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tiếng Anh