Vũ Quỳnh Anh

Vũ Quỳnh Anh

Trợ lý Luật sư

Lĩnh vực hoạt động: Sở hữu trí tuệ; Truyền thông

Vũ Quỳnh Anh là trợ lý luật sư tại DKAL, hỗ trợ các luật sư trong việc nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị báo cáo, tài liệu. Bà Vũ Quỳnh Anh cũng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn về đăng ký và gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, liên hệ với khách hàng và làm việc với cơ quan chức năng. Bà Vũ Quỳnh Anh đồng thời là người phụ trách về công tác truyền thông tại DKAL.

Trình độ học vấn:

– Đại học Sư phạm Hà Nội (2008)
– Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (2015)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tiếng Anh; Tiếng Nhật