Tin hoạt động

Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam

Mỗi tác phẩm là một thành quả lao động trí óc, sự đầu tư chất xác và hội tụ tinh hoa của tác giả. Việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm thể hiện sự tôn trọng đối với thành quả lao động trí óc và cũng là để tạo ra sự bảo hộ cần thiết đối với thành quả này. Việc đăng ký bản quyền tác giả cũng là tiền đề để tác giả và chủ sở hữu tác phẩm có thể khai thác giá trị kinh tế từ tác phẩm cũng như la tấm khiên bảo vệ tác phẩm trước hành vi xâm phạm từ bên thứ ba.
Tác giả/chủ sở hữu tác phẩm có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức đại diện để nộp đơn đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ đăng ký bản quyền đối với tác phẩm bao gồm:
Tờ khai đăng ký quyền tác giả
02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
Giấy cam đoan của tác giả về việc hoàn thành tác phẩm
Bản sao chứng thực chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả
Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện
Các tài liệu khác chứng minh tư cách của người nộp đơn.
Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

 

Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam