Dịch vụ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Các luật sư tại DKAL tư vấn khách hàng thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ trước các hành vi xâm phạm, tranh chấp liên quan. Chúng tôi thay mặt khách hàng trao đổi, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp và thực thi quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tác giả, cạnh tranh không lành mạnh, tên miền… nhằm giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Giúp khách hàng xác định các quyền sở hữu trí tuệ và tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tránh khả năng bị xâm phạm;
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến cho khách hàng về khả năng vi phạm đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Soạn thảo và gửi thư cảnh báo yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Điều tra thị trường và điều tra tại cơ quan chuyên ngành để làm rõ hành vi xâm phạm;
  • Nộp và theo đuổi đơn khiếu nại yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp hành chính nhằm chống lại các hành vi vi phạm;
  • Đại diện khách hàng trong các tranh chấp tại tòa án.