Dịch vụ

Tư vấn xây dựng và bảo hộ thương hiệu

Tại DKAL, chúng tôi quan tâm đến việc giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp xây dựng và bảo hộ thương hiệu.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các tư vấn liên quan đến việc xác định, xây dựng, bảo hộ, định vị và phát triển cho các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp để xây dựng và khai thác hiệu quả giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, của sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp phát hành.

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế và xây dựng bộ/chuỗi nhận diện thương hiệu nhằm giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu trên thj trường, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận ra sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung ứng.